Deutsch English Magyar
|

A honlap tartalma:

A honlapon található információk jóhiszemûen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívül egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a tulajdonos nem ad garanciát.

Szerzõi jogok:

Az ezüstarany.hu oldalait információs és kapcsolatépítõ célból hoztuk létre. Az oldalak írása során a tulajdonos más honlapon található információt is felhasznált a forrás megjelölésével. A weboldalak ezen szerkesztett formájukban szerzõi jog védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos minden jog gyakorlására a tulajdonos kizárólagosan jogosult. Tilos a weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos elõzetes írásos engedélye nélkül.

A tulajdonos, amennyiben a weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, elõzetes - de nem kizárólagos, és nem átruházható - felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját céljára számítógépre letöltse, ott rögzítse illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetõvé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.

A weboldalon szereplõ, vízjellel ellátott fotók a Josef Weingertner tulajdonát képezik. Másolni, átvenni, sokszorosítani kizárólag a tulajdonos engedélyével lehet.

Változtatás joga:

A tulajdonos fenntartja magának a weboldalakon található információ elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A tulajdonos nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhetõ információ napra kész legyen.

Információk gyûjtése és felhasználása:

A tulajdonos kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait ( pl. név, lakcím, e-mail cím) amennyiben Ön megadta azokat. A tulajdonos kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelõen jogosult az önként megadott adatok felhasználására. A tulajdonosnak nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyûjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytõl. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek - vagy más személyek - által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülõket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelõs, biztonságos kezelésérõl, illetve saját maguk alkalmazzák a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait - elsõsorban e-mail címét - rendelkezésünkre bocsátotta, úgy kapcsolatba léphetünk Önnel.

Linkek:

A weboldalainkon elõforduló linkek: a tulajdonos nem felelõs más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság:

A tulajdonos minden, a jóhiszemû üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektõl megvédje.

A cookie / süti:

Talán hallott már az ún. cookie-ról. Ezek a file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészõje ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történõ visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra.

A legtöbb internetes böngészõ alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészõjét, hogy a cookie-kat visszautasítása vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni.

Webstatisztika:

Szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történõ klikkelések számával. Ezt a Google Analytics szoftverrel tesszük.

Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépérõl mint az IP-cím ( ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben, mikor meglátogat egy honlapot ), böngészõje típusát, számítógépe operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

Felelõsség korlátozása:

A látogatók a weboldalakat kizárólag saját felõsségükre használhatják. A tulajdonos nem vállal felelõsséget semmiféle üzleti tanács végrehajtásáért. A tulajdonos jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülõ károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Adatvédelem:

A belinkelt weboldalak tartalmára nincs, és nem is volt befolyásunk. Ezen tartalmakért - beleértve az aloldalakat és linkjeiket is, valamint más átirányítási működésüket - nem vállalunk sem felelősséget, sem jótállást, valamint nincsenek általunk jóváhagyva és ellenőrizve. Ez a nyilatkozat érvényes minden tőlünk kifelé irányuló linkre és minden olyan oldal tartalmára, amire a linkek, bannerek, vagy más további kapcsolat vezet.

Adatvédelem e-mail kapcsolat és megrendelések esetén

A mindenkor közölt adatokat a megfelelő törvények betartásával vesszük nyilvántartásba, és aszerint dolgozzuk fel azokat. Megadásuk kizárólag annak érdekében és olyan mértékben történik, amennyire szolgáltatásunk sikeres teljesítése azt megköveteli. Abban részt nem vevő harmadik félnek a személyes adatokat nem adjuk tovább. Amennyiben adatai kezelésével vagy azok közlésének biztonságával kapcsolatban további kérdései vannak, kérjük írjon nekünk.


arany ezüst befektetés árfolyam