Deutsch English Magyar
|

Érvényesség

Az alábbi feltételek valamennyi termékre, szolgáltatásra, ajánlatokra, ügyvezető: Josef Weingertner,a Németországi Weingertner-nemesfém kereskedés leányvállalata.Cégnév: Silberstein oü. (továbbiakban J.W.) egyéb kereskedelmi ügyleteire vonatkoznak, Rakvere székhelyű jogi ügyletek a fogyasztók és a vállalkozó között. - A fogyasztók és a vállalkozók, azok akik a EGB ( Polgári Törvénykönyv) szerint annak tekinthetők.

Szerződés záradéka

Nemesfém tömbök és érmék : Kizárólag a következő gyártók termékeit szállítjuk:Argor, Degussa, Heraeus, Umicore, Perth Mint, US Mint, Royal Canadian Mint, Casa de Moneda de México, Rand Refinery Ltd, Münze Österreich, eredeti gyári csomagolásban. - Az ügyfél telefonon, faxon vagy az internetes platformon keresztül adhatja le a megrendelést / vásárolhat. - Vételi ajánlatokat, megrendeléseket, melyek 50000 EUR feletti összegűek (§ 145 BGB szerint), kizárólag írásban vagy digitálisan aláírt e-mailben fogadjuk el, illetve faxon keresztül, mely kézzel alá lett írva.

Árak

Napközben változó árfolyamokkal számolunk, amihez hozzá kell számolni még a szállítás költségét. Az árak értéke az ezüst érméknél és tömböknél brutto ár. A vásárlásra vonatkozólag a megrendelés időpontjában aktuális árak érvényesek, melyek már tartalmazzák az összes költséget. - Az ügyletekre, melyek munkaidőben elfogadásra kerülnek, az internetes bolt megfelelő árfolyama érvényes. Továbbá a nyitvatartási időn kívül tett ajánlatokra a következő kereskedési idő aktuális nyitási árfolyama érvényes.

Eladás

A terméket az ügyfél átadja, elküldjük hivatalosan bevizsgáltatni. Miután megállapították az eredetiséget és az értéket, az így megállapított összeget Euróban 3 banki napon belül átutaljuk az eladó részére a szállítási és bevizsgálási költséget levonva. Ha az eladó nem fogadja el a megállapított árat vagy nem felel meg a vizsgálatnak a termék, akkor ebben az esetben az árút visszaküldjük az ügyfélnek a szállítási költség és a minőség vizsgálati díj megtérítése ellenében.

Fizetési mód

Kizárólag előre fizetés esetén szállítunk. Az Euróban vagy Forintban történő banki átutalás-, és a szállítás költsége a megrendelőt terheli. - Egyedi megállapodás szerint lehetőség van 25% foglaló befizetésével (EUR, HUF), készpénzben vagy banki átutalással, árút megrendelni. - Vételi ügyleteknél az ár a pozitív teszt elfogadásától függ. - A vételárat Euróban a vizsgálat befejezése után 3 napon belül átutaljuk az ügyfél által megadott számlaszámra.- Továbbá, ha a vételi ügyleteknél a valódiság bizonyítása és az újrahasznosíthatósági ellenőrzés negatív eredményt ad, a J.W. elállhat a szerződéstől.
A megrendelés visszaigazolását követõ 1munkanapon belül készpénzes befizetés vagy átutalás útján, köteles megfizetni a vételárat a vevõ a szolgáltató valamelyik számlájára úgy, hogy az a következõ munkanapon jóváírásra kerüljön. Csak ebben az esetben köti a szolgáltatót az ár. A meghatározott határidõn belül meg nem fizetett vételár esetén jogosult a szolgáltató elállni a megrendeléstõl minden további kötelezettség nélkül. Egyik fél sem nyújthat be kártérítési igényt.

Lemondás

A megrendelõ a megrendelés visszaigazolása után vagy a vételár rész vagy teljes megfizetése után már nem jogosult elállni a megrendeléstõl.

Visszavásárlás

A korábban nálunk vásárolt termékeket az aktuális nettó ár 95 százalékáért visszavásárolhatjuk, de ezirányú kötelezettségünk nincs. Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Lemondás az elállási jogról

A nemesfémek árainak ingadozása nem irányítható az értékesítő által. Az EU törvények szerint, ezért az árgarancia ki van zárva. [§ 312d EGB IV Nr. 6]

Szállítás, csomagküldés

Általában az átutalást követő 3-5 munkanapon belül elindítjuk a szállítást. A küldeményeket a vásárlás teljes értékében biztosítjuk, amennyiben úgy kívánja.Kizárólag a következő országokba szállítunk:Anglia,Ausztria,Belgium,Csehköztársaság,Portugália,Dánia,Letország Észtország,Litvánia,Olaszország,Románia,Szlovákia,Szlovénia,Horvátország,Portugália, Franciaország,Hollandia,Lengyelország,Luxemburg, Magyarország,Svájc,Németország.

Személyes átvétel

Eleget teszünk az egyeztetés utáni, személyes átvétel kérésének.

Munkaidő

Hétfőtől péntekig, minden reggel 9.30-tól 16.00 óráig tart a munkaidőnk. Sürgős esetekben, telefonon, az ismert elérhetőségeken, a munkaidőn kívül is elérhetőek vagyunk.

Pénzmosásról szóló törvény szerint

Minden készpénzes ügylet, amelynek értéke 15000 € feletti, összhangban a pénzmosásról szóló törvénnyel (GwG) (Pmt 2007. évi CXXXVI. Trv.), a szerződő partner azonosítása szükséges. Az azonosítás történthet a szerződő fél egy érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevelének másolata alapján.

Tulajdonjog

Az árú a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.

Kártérítési kötelezettség

A szerződő partnerek kár- és költségtérítési követelése, bármely jogalappal, kifejezetten a szerződéses kötelezettség megszegéséből adódóan és a szerződésen kívüli károkozást is beleértve, ki van zárva.

A szerződési feltételek változása

Fenntartjuk a jogot, hogy a szerződési feltételeket bármely módon megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az oldal felhasználója minden látogatás alkalmával olvassa azt el, hogy megismerkedjen a változtatásokkal.

Érvényességi jog

Amennyiben a szerződében nincs másképp kikötve, a szerződés az Észtországi jog alá tartozik és az Észtországi Köztársaság törvényei (EGB) szerint kell értelmezni. Az UN-CIGS szabályozásának alkalmazása kizárva. A szerzõdõ felek az esetleges vitás kérdéseket megpróbálják tárgyalások útján rendezni. Ennek érdekében mindent elkövetnek. Jogvita rendezésére a Rakverei Illetékes Kerületi Bíróságot kötik ki.

Elállási jog

A szolgáltató elállhat a megrendeléstõl, ha az automatikus informatikai rendszer hibás árakat, adatokat közöl a honlapon valamint ha a tõzsdei ár 3 órán belül több mint 2%-ot emelkedik. Fenntartjuk a jogot a szerzõdés részbeni teljesítésére ha valamelyik termék már nem beszerezhetõ. Az áru átvétele, kiszállítása után a vásárló viseli a kockázatot, veszélyt, kárt az áru sérülését. A vevõ az átvételkor köteles meggyõzõdni az áru mennyiségérõl, minõségérõl, megfelelõségérõl. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

Adatvédelem

A szövegek, képek és más a Silberstein oü.  Precious metall-trade weboldalain publikált információkat is beleértve - ha nincs másként kijelentve - a J.W. szerzői jogi alapját képezik. Minden fajta sokszorosítás, terjesztés, tárolás, küldés és továbbítás (pl. az árak továbbítása) a J.W. írásos engedélye nékül tilos.

Adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt talál...

Céginformáció

A céginfomációkat a Kapcsolat oldalon találja...


arany ezüst befektetés árfolyam